Şcoala din comuna Siminicea s-a înfiinţat în anul 1874 şi a  funcţionat în case închiriate până în anul 1878, când s-a folosit ca şcoală localul făcut de primăria Salcea pentru adunarea oamenilor şi cantonarea jandarmilor călare.

Localul de şcoală cu 4 săli de clasă (Şcoala veche) s-a construit în perioada 1910-1912, dar după aproximativ 40 de ani a devenit neîncăpătoare, făcându-se ore în schimburi şi în alte locații. S-a întrevăzut  nevoia stringentă de a fi construită o nouă şcoală, care a fost finalizată în anul 1964 și cuprinde 8 săli de clasă şi un laborator. Şcoala dispune de un teren de sport şi de o sală de sport.

În prezent comuna beneficiază de două corpuri de clădire pentru şcoli şi unul pentru grădiniţă.

Satul Grigoreşti dispune de o şcoală construită în anul 1909 cu 2 săli de clasă şi o cancelarie. 

VIZIUNEA ȘCOLII

Şcoala Gimnazială Siminicea îşi propune realizarea accesului la educaţie la nivel calitativ european, adaptarea şi creşterea capacităţii sale de a contribui la dobândirea competenţelor cheie de către elevi, în vederea realizării accesului acestora pe piaţa muncii.

 

MISIUNEA ȘCOLII

Unitatea noastră îşi propune realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoală, care să permită tinerilor absolvenţi o mai buna orientare într-o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

Pentru atingerea acestei finalităţi, Şcoala Gimnazială Siminicea va asigura un management educaţional care să faciliteze performanţele cadrelor didactice şi elevilor, precum şi un parteneriat real între şcoală şi comunităţile educaţionale locale, naţionale sau europene.