ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

         Şcoala Gimnazială Siminicea are aprobat în Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 - 2017 înfiinţarea unei clase pregătitoare

Inscrierea copiilor se va face în perioada 29 februarie-18 martie 2016

Program secretariat

luni - vineri 12.00 - 16.00


DOCUMENTE NECESARE

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați, doar pentru anul școlar 2016-2017, în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN  CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA I AN ŞCOLAR 2016 - 2017:

  • CERERE DE ÎNSCRIERE DE LA SECRETARIATUL ŞCOLII;
  • COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE A COPILULUI;
  • COPIE C.I / B.I A UNUI PĂRINTE / TUTORE ;
  • DOVADA DE VACCINĂRI DE LA MEDICUL DE FAMILIE.